หมายเลข ID หัวข้อ : 00203448 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ แบตเตอรี่ของกล้อง

    ต่อไปนี้เป็นหัวข้อทั่วไปที่ท่านอาจจะถามถึงเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ที่เป็นแหล่งให้กำลังงานหลักกับกล้องของท่าน