หมายเลข ID หัวข้อ : 00199858 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/02/2020

การใช้งานร่วมกันได้ของเลนส์และ อุปกรณ์เสริม สำหรับกล้องถ่ายภาพ และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ

  ท่านสามารถหาได้ว่าอุปกรณ์เสริมหรือเลนส์ใดบ้าง ที่ใช้งานร่วมกันได้กับกล้องหรือกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่าน จากหน้าผลิตภัณฑ์

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

  1. ต้องมั่นใจว่าท่านทราบชื่อรุ่นเครื่องของท่าน ถ้าหากท่านไม่มั่นใจ หน้า นี้สามารถจะช่วยท่านค้นหาออกมาได้:

  2. พิมพ์ชื่อรุ่นของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาในเว็บไซต์สนับสนุน

   ข้อสำคัญ: ต้องมั่นใจว่าท่านได้พิมพ์ชื่อรุ่นเครื่องของท่านเข้าไปถูกต้อง (รวมถึงเครื่องหมายขีดกลาง (hyphen) (-) ถ้ามี) ฟีเจอร์ช่วยการค้นหา จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่า ได้พิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปอย่างถูกต้อง
  3. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน โดยการคลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ของท่านในฟีเจอร์ ช่วยการค้นหาอัตโนมัติ (auto-suggest) หรือในผลการค้นหานั้น

  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแท็บ All ได้มีการเลือกไว้แล้ว 

  3. เมื่อท่านเลื่อนลงไปท่านจะเห็น Accessory Compatibility และ/หรือ Lens Compatibility (หรือทั้งคู่)

  4. คลิกที่ ลิงก์แต่ละอันตามลำดับ และเช็คดูรายละเอียดของการใช้งานด้วยกันได้