หมายเลข ID หัวข้อ : 00157181 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/09/2021

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพและวิดีโอจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

    การเชื่อมต่อ USB:

    การเชื่อมต่อแบบไร้สาย:

    การ์ดหน่วยความจำ (Memory Card):

    การแก้ปัญหา