หมายเลข ID หัวข้อ : 00225529 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2019

วิธีป้องกันโปรแกรมไม่ให้โหลดหรือเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน

    ขั้นตอนการป้องกันโปรแกรมไม่ให้โหลดหรือเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน จะแปรผันไปตามระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ทำตามลิงค์ที่เหมาะสมด้านล่างนี้ เพื่อป้องกันโปรแกรมไม่ให้โหลดหรือเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ