หมายเลข ID หัวข้อ : 00167015 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2017

รูปภาพที่เก็บไว้ใน my memory card จะไม่สามารถนำเข้าไปให้กับ my computer โดยใช้ PlayMemories Home ได้.

  หัวข้อนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Home หรือ PMB.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือเอกสารอื่่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน.

  1. ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำที่ใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ได้รับการรองรับ

   ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำ SD/microSD ที่ใส่เข้าไปในช่องการ์ดหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีแสดงใน PC หรือ Computer, ให้ถอดการ์ดหน่วยความจำนั้นออกและตรวจเช็คดูให้มั่นใจว่ามีการหันหน้าเข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องก่อนที่จะเสียบใส่เข้าไป. เมื่อท่านได้ทำการตรวจสอบดูแล้วว่าการ์ดหน่วยความจำมีการหันทิศทางและใส่เข้าไปอย่างถูกต้องดีแล้ว ให้ลองทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นใหม่. ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่รองรับการ์ดหน่วยความจำนั้น ถึงแม้ว่ากล้องจะรองรับได้ ให้ติดต่อกับผู้ผลิตของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นดู.

  2. ถ้าหากภาพยนตร์ในฟอร์แมทเช่น AVCHD หรือ XAVC S ไม่สามารถนำเข้าได้ แม้ว่าจะสามารถนำเข้ารูปภาพนิ่งได้

   เมื่อท่านนำเข้าภาพยนตร์ที่มีฟอร์แมทเช่น AVCHD หรือ XAVC S, ให้เชื่อมต่อกล้องนั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง USB และดำเนินการรับรองอุปกรณ์.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านนำเข้าภาพยนตร์เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ท่านจำเป็นต้องดำเนินการรับรองอุปกรณ์นั้นก่อนเฉพาะในครั้งแรกเท่านั้น.
   รูปภาพนิ่ง และภาพยนตร์ MP4 สามารถจะนำเข้าได้ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำการรับรองอุปกรณ์ก่อนก็ตาม .

   ถ้าหากท่านดำเนินการรับรองอุปกรณ์แล้ว ท่านสามารถจะนำเข้าภาพยนตร์ต่าง ๆ เข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปที่ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงในครั้งถัดไป. วิธีเดียวกันนี้จะใช้ได้เหมือนกันเมื่อท่านใช้เครื่องอ่านการ์ด.

   ถ้าหากท่านไม่สามารถดำเนินการรับรองอุปกรณ์และนำเข้าภาพยนตร์ได้อย่างถูกต้อง, ถึงแม้ว่าท่านจะเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง USB, ให้อ้างอิงกับ Q&A ที่เกี่ยวข้องดังแสดงด้านล่าง.


  3. ถ้าหากการ์ดหน่วยความจำหรือกล้องไม่ได้รับการรองรับกับ PlayMemories Home ถึงแม้ว่าจะได้รับการรองรับในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว ให้อ้างอิงกับ Q&A ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง.


  4. เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ SDXC

   คำเตือน: There is a risk of data loss(มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะเกิดการสูญหายได้).
   Do you want to format it now(ท่านต้องการจะฟอร์แมทตอนนี้เลยหรือไม่)? แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ No หรือ Cancel. เมื่อท่านฟอร์แมทการ์ดนั้นไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้การ์ดนั้นเป็นการ์ดหน่วยความจำ SDXC ได้ และข้อมูลทั้งหมดในการ์ดนั้นจะถูกลบออกไป.

   หมายเหตุ: กล้องที่รองรับฟอร์แมท XAVC S (MP4) ที่ใช้กับภาพยนตร์ 4K จะต้องใช้การ์ดหน่วยความจำ SDXC ที่มีระดับของความเร็วที่เป็น Class 10 หรือสูงกว่า. สำหรับกล้องที่มีโหมดการบันทึก 100 Mbps , ให้ใช้การ์ด SDXC ที่มีระดับ UHS-I U3 หรือสูงกว่า.
   ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านรองรับ การ์ดหน่วยความจำ SDXC หรือไม่, หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการ์ดนั้น ถึงแม้ว่าจะรองรับการ์ดหน่วยความจำ SDXC ได้ ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นดู.

   การ์ดหน่วยความจำ SDXC อาจจะได้รับการรองรับเป็นปกติโดยการติดตั้งโปรแกรมที่จัดมาให้จาก Microsoft ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้.

   การนำเข้าโดยใช้การเชื่อมต่อ USB การนำเข้าโดยการใส่เข้าไปในช่องเสียบการ์ดในตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์
   Windows 8/8.1

   Windows 7

   ✔*2

   Windows Vista

   ✔*1

   ✔*2

   Mac OSX v10.6.5 หรือที่ใหม่กว่า

   *1 ต้องทำการอัปเดตไปเป็น Service Pack 1 (SP1) หรือที่ใหม่กว่า.
   *2 ต้องทำการติดตั้ง Microsoft update.

   ถ้าหากสถานะการณ์ไม่ ชัดเจน ให้ติดต่อสอบถามกับผู้ผลิตของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.