หมายเลข ID หัวข้อ : 00090058 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/08/2014

การถ่ายภาพฉากกลางคืนหรือแสงไฟประดับด้วยกล้อง Cyber-shot

  เรื่องนี้เป็นการแนะนำเทคนิคสำหรับการถ่ายภาพฉากกลางคืนให้ออกมาสวยงาม. ฉากกลางคืนอาจจะรวมถึงการถ่ายแสงไฟในท้องถนน และ แสงไฟส่องสว่างที่งดงาม. ให้ทำตามคำแนะนำต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อทำการถ่ายภาพของฉากกลางคืนที่สวยงามและแสงไฟประดับประดาที่สวยสด.

  Image

  ท่านมีปัญหาแบบนี้มาก่อนหรือไม่?

  ปัญหาทั่วไปบางอย่างในการใช้โหมดอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพในฉากกลางคืนและแสงไฟประดับ มีนอยส์รบกวนมากมายในภาพ และกล้องสั่นไหว เนื่องจาก ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ. รูปถ่ายด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้น.

   Image

  [1] มีนอยส์รบกวนมาก
  [2] กล้องสั่นไหว

   

  Superior Auto

  กล้องถ่ายภาพ Cyber-shot รุ่นต่าง ๆ จะมีโหมดการถ่ายภาพแบบ Image (Superior Auto) เพื่อลดปัญหาดังกล่าวให้มีน้อยที่สุด. ด้วยโหมดนี้, กล้องจะจำแนกสภาวะของการมีแสงต่ำได้โดยอัตโนมัติ เช่น ในฉากตอนกลางคืนและแสงไฟประดับ และจะทำงานร่วมกันเป็น การถ่ายภาพต่อเนื่องหกภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนออกมาหนึ่งภาพ.

   

  การปรับตั้งของ SCN (Scene Selection)

  อีกวิธีการหนึ่งที่จะทำการถ่ายภาพฉากกลางคืนและไฟประดับเพิ่มเติมให้กับ Superior Auto คือการใช้ โหมด "Hand-held Twilight," "Night Portrait," หรือ "Night Scene" ใน SCN (Scene Selection).

  Hand-held Twilight
  Image

  เลือกอันนี้เพื่อทำการถ่ายฉากกลางคืนโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้องสามขาช่วย.

  ด้วยการปรับตั้งนี้, กล้องจะทำการถ่ายภาพต่อเนื่องออกมาหกภาพในแต่ละครั้งที่กดปุ่มชัตเตอร์. ภาพถ่ายต่าง ๆ จะรวมเข้าด้วยกันออกมาเป็นภาพถ่ายหนึ่งภาพ.

  การถ่ายภาพต่อเนื่องจะเป็นการลดการสั่นไหวของกล้อง, และการรวมกันภาพถ่ายต่าง ๆ นี้จะทำให้ได้ภาพถ่ายที่ชัดเจนมีนอยส์รบกวนลดน้อยลง.

  เมื่อทำการถ่าย, ให้เล็งกล้องไปที่ตัววัตถุนั้น "Processing..." จะแสดงขึ้นมา.

  Night Portrait
  Image

  ให้เลือกรายการนี้เพื่อทำการถ่ายภาพของผู้คนที่มีทิวทัศน์เป็นฉากหลัง โดยใช้ขาตั้งกล้องสามขาช่วย.

  วิธีการนี้จะทำให้ทุกสิ่งที่ตั้งแต่การแสดงออกของบุคคล ไปจนถึงฉากกลางคืนที่เป็นฉากหลังออกมาอย่างชัดเจน.

  หมายเหตุ: การสั่นไหวของกล้องอาจจะเกิดขึ้นเมื่อทำการกดปุ่มชัตเตอร์, ถึงแม้จะเป็นตอนที่ใช้ขาตั้งกล้องสามขาช่วยก็ตาม. ให้ตั้ง Self-Timer ไปที่ 2 วินาที เพื่อทำการถ่ายให้ภาพออกมาไม่มีการเบลอ.

  Night Scene
  Image

  ให้เลือกการถ่ายแบบนี้เพื่อทำการถ่ายภาพกลางคืนให้ออกมาชัดเจนโดยใช้ขาตั้งกล้องสามขาช่วย.

  วิธีการนี้จะตั้งค่าความไว ISO ให้ต่ำเพื่อลดนอยส์รบกวน, และจะใช้ความไวชัตเตอร์ที่ต่ำเพื่อปรับให้ภาพออกมาสว่าง.

  หมายเหตุ: การสั่นไหวของกล้องอาจจะเกิดขึ้นเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์, ถึงแม้จะใช้ขาตั้งกล้องสามขาช่วยก็ตาม. ให้ทำการตั้ง Self-Timer ไปที่ 2 วินาที เพื่อให้ถ่ายออกมาไม่ให้มีการเบลอ.