หมายเลข ID หัวข้อ : 00201543 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ข้อผิดพลาด: Use InfoLithium battery only (ใช้แต่แบตเตอรี่ InfoLithium เท่านั้น)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดนี้.

  หมายเหตุ: ข้อผิดพลาดนี้อาจจะแสดงขึ้นมาเป็น For InfoLITHIUM battery only หรือ For use with compatible battery only ด้วยก็ได้.

  ข้อสำคัญ: Sony ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าการทำงานจะเป็นปกติและไม่สนับสนุนให้ใช้งานกับแบตเตอรี่ของบริษัทอื่น. ปัญหาใด ๆ ที่เกิดกับแบตเตอรี่ของบริษัทอื่นจะต้องติดต่อกับผู้ผลิตของแบตเตอรี่นั้นเอง.

  1. ตรวจเช็คดูว่าขั้วต่อของแบตเตอรี่หรือ เครื่องชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ สกปรกหรือไม่.
   หมายเหตุ:
   • ถ้าหากขั้วต่อแบตเตอรี่สกปรก ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง, ก้านสำลี หรือสิ่งคล้ายกัน. จากนั้นให้ทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่.
   • ระวังไม่ไปสัมผัสกับขั้วต่าง ๆ ด้วยมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะ.
  2. ถ้าหากมี,แบตเตอรี่ Sony InfoLithium ก้อนอื่น ให้ลองใช้แบตเตอรี่นั้นดู.
  3. ถ้าหากมีอตัว AC power adapter ให้ลองเชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องดู.

   หมายเหตุ: ตัว Power adapter นี้ควรจะต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับเต้ารับไฟที่ฝาผนังโดยไม่ผ่านสายไฟต่อขยายหรือตัวป้องกันไฟกระชาก. ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นระหว่างที่เชื่อมต่อตัว AC power adapter อยู่ อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.