หมายเลข ID หัวข้อ : 00265067 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2021

วิธีการถ่ายโอนวิดีโอจากกล้องบันทึกวิดีโอ DVD ไปให้กับ คอมพิวเตอร์ Apple Macintosh โดยใช้การเชื่อมต่อ USB

  ข้อสำคัญ: DCR-DVD92, DCR-DVD105, และ DCR-DVD205 ไม่รองรับการเชื่อมต่อ USB วิดีโอที่บันทึกไว้ด้วยเครื่องรุ่นเหล่านี้สามารถจะ คัดลอกจากแผ่น DVD โดยใช้ไดร์ฟ DVD-ROM ของ คอมพิวเตอร์ได้

  หมายเหตุ: ท่านอาจจะสามารถทำการถ่ายโอนวิดีโอของท่านโดยใช้ซอฟต์แวร์ Apple iMovie, หรือ Apple Final Cut Pro

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ปิดกล้องบันทึกวิดีโอไว้แล้ว
  3. เชื่อมต่อกล้องบันทึกวิดีโอเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้
  4. ต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับไฟที่ผนังและจากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับกล้องบันทึกวิดีโอ
  5. เปิดหน้าจอ LCD บนกล้องบันทึกวิดีโอ
  6. เปิดกล้องบันทึกวิดีโอขึ้นมา

   หมายเหตุ: หลังจากที่คอมพิวเตอร์ตรวจพบการเชื่อมต่อ จะแสดงไอคอน DVD บนหน้าเดสก์ท็อป

  7. คลิกที่ไอคอน DVD บนหน้าเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์เพื่อดูเนื้อหาของแผ่น DVD ของกล้องบันทึกวิดีโอ
  8. คลิกเพื่อเลือกที่โฟลเดอร์ VIDEO_TS
  9. บนแป้นพิมพ์ กด Command+C เพื่อทำการคัดลอกไฟล์นั้น
  10. เปิดโฟลเดอร์หรือไดเร็กตอรี่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ท่านต้องการจะคัดลอกวิดีโอ.
  11. บนแป้นพิมพ์ กด Command+V เพื่อวางโฟลเดอร์ที่มี วิดีโอนั้นอยู่ไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ

  หมายเหตุ: