หมายเลข ID หัวข้อ : 00064828 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2021

กล้องมีการปิดไปเองหลังจากที่ได้ทำการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ ไปให้กับคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

  ค่าการปรับตั้งเริ่มต้นต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ PlayMemories Home จะทำการปิดเพาเวอร์ไปเองโดยอัตโนมัติหลังเสร็จการโอนถ่าย รูปภาพต่าง ๆ ไปยังคอมพิวเตอร์. ถ้าคุณต้องการให้กล้องยังคงทำการโอนถ่ายรูปภาพต่อไป, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  1. ในแถบเมนูของ PlayMemories Home, ให้คลิกที่ Tools.
  2. คลิกที่ Settings.
  3. คลิกที่ Import.
  4. ใน Additional Settings, ให้คลิกที่กรอบที่อยู่กับ Turn off the camera after import เพื่อลบเครื่องหมายเลือกนั้นออก.
  5. คลิกที่ปุ่ม OK.