• อัตรากำลัง (W)

    75

   • กำลังสูงสุด (W)

    300

   • ตอบสนองความถี่ (Hz)

    30-28kHz

   • ระับบลำโพง

    4-Way Coaxial

   • ความไวเสียง 1W/1M (dB)

    91dB

   • ขนาด Voice Coil (ม.ม.)

    30

   • ชนิดแม่เหล็ก

    เฟอร์ไรท์

   • ชนิด

    HOP Cone

   • ขนาดแม่เหล็ก (ม.ม.)

    85 x 12

   • ชนิดแม่เหล็ก

    นีโอไดเมียม

   • ชนิด

    B.D

   • ขนาด (ม.ม.)

    35

   • วัสดุ

    HDLD

   • ชนิด

    Dome(PIEZO)

   • ขนาด (ม.ม.)

    10