หมายเลข ID หัวข้อ : 00180468 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลรายละเอียดเรื่องการใช้งานร่วมกันได้ของกล้องถ่ายภาพวิดีโอดิจิตอล Windows 8

  เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้กับเครื่องพีซีของท่านจากโรงงาน
  • การทำงานจะไม่ได้รับการรับประกัน ถ้าหากทำการอัพเกรดให้เป็น Windows 8 จากระบบปฏิบัติการอื่น ๆ
  • การทำงานจะไม่ได้รับการรับประกันกับเครื่องพีซีต่าง ๆ ทั้งหมด 
  • ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ต้องรองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบในโหมด Desktop เท่านั้น

  หมายเหตุ:

  • มีการใช้ Windows Movie Maker 2012 ในการตรวจสอบการทำงานของการเชื่อมต่อของ i.LINK
  • ฟังก์ชั่น USB stream ไม่มีการรองรับกับ Windows 8.
  • ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ โดยทั่วไป เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง

  อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการนำเครื่องหมาย ™ หรือ ® มาใช้ในทุกกรณี ในเว็บไซต์นี้