• อัตรากำลัง (W)

    40

   • กำลังสูงสุด (W)

    190

   • ระับบลำโพง

    Coaxial Full-Range 2 ทิศทาง

   • เ้ส้นผ่านศูนย์กลาง

    16 ซ.ม.

   • ขนาด Voice Coil (ม.ม.)

    25

   • ชนิด

    HOP Cone

   • การเข้ิาขอบและมุม

    หุ้มยาง

   • แม่เหล็ก/ขนาด (ม.ม.)

    Ferrite/75 x 12

   • ชนิด

    Balanced Dome

   • ขนาด Voice Coil (ม.ม.)

    16

   • ขนาด (ม.ม.)

    35

   • วัสดุ

    HDLD

   • แม่เหล็ก/ขนาด (ม.ม.)

    Neodymium/15