น้ำหนัก
4500 ก.
การกำหนดค่า
ซับวูฟเฟอร์ SVC
ขนาด
10", 25 ซม.
ช่วงความถี่ที่มีผล
28 - 500Hz
อิมพีแดนซ์ (โอห์ม)
4
วัสดุแม่เหล็ก
เฟอร์ไรท์
กำลังสูงสุด
1800W
กำลังพิกัด
350W
กำลังสูงสุด
450W
แรงดันเอาต์พุตเสียง
89dB
วัสดุเซอร์ราวด์
ยาง
วัสดุไดอะเฟรม
เซลลูลาร์เสริมไมกาพร้อมรูปแบบรังผึ้ง