• น้ำหนัก (ไดรเวอร์ยูนิต)

    1.01 กก.

   • ขนาด

    16 ซม., 6'1/2

   • กำลังสูงสุด

    320W

   • กำลังพิกัด

    75W

   • วัสดุไดอะเฟรมของวูฟเฟอร์

    กรวย MRC

   • วัสดุแม่เหล็กของวูฟเฟอร์

    เฟอร์ไรท์

   • เส้นผ่าศูนย์กลาง

    25 มม.

   • วัสดุแม่เหล็กของทวีตเตอร์

    นีโอดิเมียม

   • วัสดุไดอะเฟรมของทวีตเตอร์

    ผ้าสังเคราะห์