น้ำหนัก (ไดรเวอร์ยูนิต)
1.01 กก.
ขนาด
16 ซม., 6'1/2
กำลังสูงสุด
320W
กำลังพิกัด
75W
วัสดุไดอะเฟรมของวูฟเฟอร์
กรวย MRC
วัสดุแม่เหล็กของวูฟเฟอร์
เฟอร์ไรท์
เส้นผ่าศูนย์กลาง
25 มม.
วัสดุแม่เหล็กของทวีตเตอร์
นีโอดิเมียม
วัสดุไดอะเฟรมของทวีตเตอร์
ผ้าสังเคราะห์