หมายเลข ID หัวข้อ : 00130602 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/09/2016

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับอุปกรณ์เสริม (การถ่ายภาพดิจิตอล)

    ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้. สำหรับสินค้าที่ออกเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้หรือทำเครื่องหมายที่เว็บไซต์ของโซนี่, ฯลฯ.

    สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
    • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดมาและมีการติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1 จากโรงงาน.
    • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

    สัญลักษณ์:
    ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
    - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
    ? : กำลังทดสอบ


    รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
    32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
    Battery Charger ACC-TRDCX
    ACC-TRDCY
    GPS Unit GPS-CS1KA
    GPS-CS1KASP
    GPS-CS3KA
    Portable Speaker RDP-CA2
    TransferJet Station TJS-1