หมายเลข ID หัวข้อ : 00178350 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

ฉันจะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Sony ได้อย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างเพื่อทำการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านในพื้นที่ของท่าน.

บทช่วยสอน: เรียนรู้วิธีการหาชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องของท่าน.

ข้อสำคัญ: การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ จะไม่มีในทุกประเทศในเอเซีย

หมายเหตุ: ท่านจะต้องสร้างบัญชีขึ้นมาก่อน ท่านจึงจะสามารถลงทะเบียนให้เครื่องของท่านได้