ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)
62.6 x 37.3 x 162.8
น้ำหนัก
0.46 กก.
ฟิลเตอร์โลว์พาส
120Hz
การกำหนดค่าแชนแนล
4ch
ความลาดชันฟิลเตอร์ไฮพาส
12dB/oct
ความลาดชันฟิลเตอร์โลว์พาส
12dB/oct
ฟิลเตอร์ไฮพาส
120Hz
การกำหนดค่าแชนแนลสูงสุดที่ 4 โอห์ม (W)/THD (%)
45W×4/1.0%
การกำหนดค่าแชนแนลสูงสุดที่ 2 โอห์ม (W)/THD (%)
45W×4/1.0%
การกำหนดค่ากำลังแชนแนลสูงสุดที่ 4 โอห์ม
100 W x 4
ค่าเผื่อ
+0.5/-3dB
การตอบสนองความถี่
20-20 k Hz
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียง
100dB
การบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม ที่ 1 kHz (%)
0.08%
MOSFET
มี/มี
อัตรา CEA SN
83dBA
Line In: ความไวอินพุต
1V/8V
การเดรนของกระแสไฟฟ้า (A) - กำลังเอาต์พุตพิกัดที่ 4 โอห์ม
15A
เอาต์พุตกำลัง CEA
45W×4