• ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

    62.6 x 37.3 x 162.8

   • น้ำหนัก

    0.46 กก.

   • ฟิลเตอร์โลว์พาส

    120Hz

   • การกำหนดค่าแชนแนล

    4ch

   • ความลาดชันฟิลเตอร์ไฮพาส

    12dB/oct

   • ความลาดชันฟิลเตอร์โลว์พาส

    12dB/oct

   • ฟิลเตอร์ไฮพาส

    120Hz

   • การกำหนดค่าแชนแนลสูงสุดที่ 4 โอห์ม (W)/THD (%)

    45W×4/1.0%

   • การกำหนดค่าแชนแนลสูงสุดที่ 2 โอห์ม (W)/THD (%)

    45W×4/1.0%

   • การกำหนดค่ากำลังแชนแนลสูงสุดที่ 4 โอห์ม

    100 W x 4

   • ค่าเผื่อ

    +0.5/-3dB

   • การตอบสนองความถี่

    20-20 k Hz

   • อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียง

    100dB

   • การบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม ที่ 1 kHz (%)

    0.08%

   • MOSFET

    มี/มี

   • อัตรา CEA SN

    83dBA

   • Line In: ความไวอินพุต

    1V/8V

   • การเดรนของกระแสไฟฟ้า (A) - กำลังเอาต์พุตพิกัดที่ 4 โอห์ม

    15A

   • เอาต์พุตกำลัง CEA

    45W×4