• ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

    295 มม. x 51 มม. x 199.5 มม.

   • น้ำหนัก

    2.7 กก. (ประมาณ)

   • ฟิลเตอร์โลว์พาส

    ปรับเปลี่ยนได้: หลัง (500-4kHz), ซับวูฟเฟอร์ (50-500Hz)

   • การกำหนดค่าแชนแนล

    4.1-ch, 6-ch

   • ความลาดชันฟิลเตอร์ไฮพาส

    12dB/oct

   • ความลาดชันฟิลเตอร์โลว์พาส

    12dB/oct

   • ฟิลเตอร์ไฮพาส

    ปรับเปลี่ยนได้: หน้า (500-4kHz), หลัง (50-500Hz)

   • การกำหนดค่าแชนแนลสูงสุดที่ 4 โอห์ม BTL (Bridge-tied Load)

    600W (SUB)

   • การกำหนดค่ากำลังเอาต์พุตแชนแนลสูงสุดที่ 4 โอห์ม

    100W×4 (หน้า/หลัง), 200W×2 (ซับวูฟเฟอร์)

   • การกำหนดค่ากำลังแชนแนลสูงสุดที่ 2 โอห์ม

    300W×2 (SUB), 1100W×1 (ซับวูฟเฟอร์ Bridged )

   • ค่าเผื่อ

    +0.5/-3dB

   • การตอบสนองความถี่

    20-20 kHz (หน้า/หลัง) 20-10kHz (ซับวูฟเฟอร์)

   • อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียง

    เอาต์พุตพิกัด:100dB / เอาต์พุตพิกัด CTA:83dBA (หน้า/หลัง), 80dBA (ซับวูฟเฟอร์)

   • การบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม ที่ 1 kHz (%)

    น้อยกว่า 0.08%

   • MOSFET

    ภาคเอาต์พุต / พาวเวอร์ซัพพลาย

   • ฟิลเตอร์ไฮพาสซับโซนิค 

    ไม่มี

   • ขั้วต่อชุบทอง

    ได้

   • อินพุต

    อินพุต Line In / ระดับสูง (ระดับลำโพง)

   • Line In: ความไวอินพุต

    0.3-6V (โหมดอินพุต 6ch เท่านั้น)

   • การเดรนของกระแสไฟฟ้า (A) - กำลังเอาต์พุตพิกัดที่ 4 โอห์ม

    36A

   • Bass Boost: ความถี่ (0 - 10 dB)

    ได้

  • ขั้วต่อ: ขั้วต่อ Line In (การแปลง RCA) x 1, ขั้วต่ออินพุตระดับสูง x 1
  • คู่มือ: มี