หมายเลข ID หัวข้อ : 00200344 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/10/2019

ระดับเสียงของสเตอริโอติดรถยนต์ลดลงเมื่อฉันเปิดหรือปิด อุปกรณ์มือถือเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth

ฉันจะเพิ่มระดับเสียงของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ของฉันได้อย่างไร เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของฉันผ่านทาง Bluetooth?

    ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของ ระดับเสียงของแอปพลิเคชัน Music Center ระดับเสียงอาจจะมีการลดลงไปได้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเปิดหรือปิดอุปกรณ์มือถือของท่าน
    ถ้าท่านคิดว่า ระดับเสียงของ สเตอริโอติดรถยนต์ของท่านลดลงหลังการเปิดหรือปิด อุปกรณ์มือถือของท่าน ให้ปรับ ระดับเสียงของ อุปกรณ์มือถือโดยตรงแทนการใช้แอปพลิเคชัน Music Center