หมายเลข ID หัวข้อ : 00200347 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

อุปกรณ์โมบายที่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth ไม่ให้เสียงออกมาจากเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์. (แอปพลิเคชัน Music Center)

  ถ้าหากท่านทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์โมบายของท่านหรือเชื่อมต่อใหม่ทาง Bluetooth, แหล่งให้เสียงที่ท่านเลือกด้วย แอปพลิเคชัน Music Center จะเปลี่ยนจาก My Library ไปเป็น Audio in. ซึ่งเป็นการป้องกันเสียงของอุปกรณ์โมบายของท่านไม่ให้ออกที่เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์นั้น.
  ให้ตรวจเช็คดูดังต่อไปนี้.

  1. เปิด แอปพลิเคชัน Music Center ขึ้นมา .
  2. เลือกอุปกรณ์โมบายของท่านจาก Speaker & Group.
  3. เปลี่ยนแหล่งจ่ายสัญญาณเสียงจาก Audio in ไปเป็น My Library.
  4. เลือกไฟล์เพลงสำหรับทำการเล่นกลับ.