หมายเลข ID หัวข้อ : 00090043 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ฉันควรจะทำความสะอาดกระจกกึ่งโปร่งแสง และตัวเซนเซอร์รูปภาพอย่างไร?

  ให้ขจัดผงฝุ่นและเศษขยะออกโดยใช้ตัวเป่าลมที่มีจำหน่ายในท้องตลาด.
  ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือกระดาษทำความสะอาดที่มีจำหน่ายในท้องตลาด. การใช้สิ่งเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย เปลี่ยนรูปหรือเป็นรอยกับกระจกกึ่งโปร่งแสงนี้ได้.

  สำหรับรายละเอียดในการทำความสะอาด ให้ดูจากคำแนะนำต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  สิ่งที่ท่านต้องการ

  รูปภาพประกอบ

  [1] ตัวเป่าลม
  สำหรับใช้ขจัดผงฝุ่นและเศษขยะจากตัวบอดี้และด้านในของตัวกล้อง.

  [2] แปรงปัด
  สำหรับใช้ขจัดผงฝุ่นให้ออกจากตัวบอดี้ของกล้องและเลนส์. เราแนะนำให้ท่านใช้ทั้งแปรงปัดอันใหญ่และอันเล็กกับเลนส์.

  หมายเหตุ: เราแนะนำให้ใช้ตัวเป่าลมธรรมดา แทนการใช้ตัวเป่าลมที่มีแปรง ฯลฯ.

  ตัวเป่าลมธรรมดา (แนะนำ)
  บีบที่กระปุกด้วยนิ้วของท่านเพื่อให้มีลมพ่นออกมา. ท่านสามารถจะทำการปรับความแรงของลมได้.
  รูปภาพประกอบ

  ตัวเป่าลมที่มีแปรง
  อันนี้สามารถใช้ได้ทั้งตัวเป่าลมและแปรง. เมื่อใช้ตัวเป่าลมแบบมีแปรงที่ถอดออกได้ ให้ถอดแปรงออกเมื่อใช้เป็นตัวเป่าลม. วิธีการนี้จะเป็นการป้องกันผงฝุ่นบนแปรงไม่ให้ปลิวเข้าไปในตัวกล้องได้.
  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ:

  • ห้ามใช้ตัวเป่าลมแบบกระป๋็องสเปร์ย. การทำเช่นนั้นจะทำความเสียหายกับกระจกกึ่งโปร่งแสงนี้ได้ หรือทำให้เกิดทำงานที่ผิดปกติได้.
  • ห้ามสัมผัสกับผิวหน้ากระจกหรือเป่าด้วยลมที่มีความแรงเกินไป.
  • โซนี่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือที่ตามมาเนื่องจากการดำเนินการที่ผิดพลาดของศูนย์บริการที่ไม่ใช่ของโซนี่หรือ อื่น ๆ.

  ท่านสามารถทำการตรวจเช็ควิธีการทำความสะอาดในภาพยนตร์ตัวไปนี้.


  วิธีทำความสะอาด

  1. การขจัดผงฝุ่นหรือขยะจากตัวบอดี้ของกล้อง.
   ใช้แปรงทำการปัดผงฝุ่นและขยะออกจากตัวกล้องทั้งหมด. ใช้แปรงอันใหญ่สำหรับภายนอกตัวกล้องและอันเล็กสำหรับชิ้นส่วนที่ บอบบางซับซ้อน. ห้ามกดแปรงเข้ากับตัวกล้อง; ปัดอย่างเบา ๆ.

   รูปภาพประกอบ
  2. ขจัดผงฝุ่นและขยะออกจากชิ้นส่วนที่บอบบางซับซ้อนโดยใช้ตัวเป่าลม.

   รูปภาพประกอบ
  3. ถอดฝาครอบเลนส์ด้้านหน้าออก และขจัดผงฝุ่นที่ผิวหน้าเลนส์ออกโดยใช้ตัวเป๋าลม.
   เปลี่ยนฝาครอบเลนส์ด้านหน้าเพื่อป้องกันฝุ่นมาติดกับเลนส์.

   รูปภาพประกอบ
  4. กดปุ่มปลดเลนส์ และถอดเลนส์ออก.

   รูปภาพประกอบ
  5. ขจัดผงฝุ่นและขยะออกจากกระจกและบริเวณรอบ ๆ ออก.
   ใช้ตัวเป่าลม โดยจับให้ส่วนเมาท์เลนส์คว่ำลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ผงฝุ่นและขยะตกลงไปโดยง่าย.

   รูปภาพประกอบ

   กดที่คานล็อคกระจกลงด้วยนิ้วของท่านและเปิดกระจกขึ้นมา.

   รูปภาพประกอบ

   รูปภาพประกอบ

   ใช้ตัวเป่าลม โดยจับให้ส่วนเมาท์เลนส์คว่ำลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ผงฝุ่นและขยะตกลงไปโดยง่าย.
   ห้ามแหย่ปลายของตัวเป่าลมเข้าไปในโพรงเกินบริเวณเมาท์ของเลนส์. ต้องแน่ใจว่าปลายของตัวเป่าลมไม่สัมผัสกับตัวเซ็นเซอร์รับภาพ.

   รูปภาพประกอบ

   หลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้กดกระจกลงจนได้ยินเสียงคลิก.

   รูปภาพประกอบ

   หมายเหตุ: ห้ามสัมผัสกับส่วนที่เป็นจุดสัมผัสสัญญาณของเลนส์หรือผิวหน้าของกระจก.

  6. การใส่เลนส์.
   ใส่เลนส์เข้าไปในขณะที่ตัวบอดี้ของกล้องไว้ให้อยู่ในแนวระดับ.
   ถ้าหากท่านใส่เลนส์เข้าไปในขณะที่จับเลนส์เมาท์ให้หงายขึ้นหรือคว่ำหน้าลง ผงฝุ่นและขยะอาจจะเข้าไปในตัวกล้องและเลนส์ได้ง่าย.

   หมายเหตุ:

   • เมื่อท่านติดตั้งเลนส์ ตรวจสอบก่อนด้วยว่ากระจกได้ถูกกดลงไปเต็มที่แล้ว.
   • ให้ถอดและใส่เลนส์ในบริเวณที่ไม่มีผงฝุ่น. ผงฝุ่นและขยะอาจจะเข้าไปในกล้องและเลนส์ได้ง่ายในบริเวณที่มีผงฝุ่นมาก.
  7. หลังจากที่ท่านทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ตรวจเช็คดูว่าผงฝุ่นได้ถูกขจัดออกไปแล้ว.

   1. ตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพไปที่ Aperture Priority (A), และตั้งค่ารูเปิดรับแสงไปที่ F11.
   2. ถ่ายภาพของฝาผนังสีขาว กระดาษสีขาว หรือท้องฟ้า.
   3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีผงฝุ่นปรากฎในรูปถ่ายนั้น.

  หมายเหตุ: ร้านกล้องถ่ายรูปจำนวนมาก จะมีบริการทำความสะอาดแบบมืออาชีพให้ด้วยเช่นกันสำหรับตัวเซ็นเซอร์ภาพ ที่อาจจะต้องทำตามช่วงระยะเวลา.

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม.