หมายเลข ID หัวข้อ : 00090924 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

การเชื่อมต่อของ Wi-Fi ไม่สามารถทำได้โดยใช้ PlayMemories Mobile.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ก่อนการใช้ PlayMemories Mobile, กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านกำลังใช้ กล้องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้ กับ อุปกรณ์โมบายที่ใช้งานร่วมกันได้. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น และของอุปกรณ์โมบายของท่าน.

มีปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถทำให้เกิดปัญหานี้ได้.
ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้ด้านล่างตามลำดับ.

ข้อสำคัญ:

 • กับ iOS, PlayMemories Mobile ไม่สามารถจะใช้ได้ถึงแม้ว่าจะเริ่มการทำงานไว้เมื่อ iPhone หรือ iPad ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับกล้องทาง Wi-Fi. ด้วยการตั้งกล้องให้รอการเชื่อมต่อ Wi-Fi , เชื่อมต่อเข้ากับกล้องโดย Wi-Fi จากการตั้งค่า Wi-Fi ของ iPhone หรือ iPad, และจากนั้นให้เริ่มการทำงานของ PlayMemories Mobile.
 • อาจจะไม่สามารถทำการเล่นภาพยนตร์ MP4 ที่โอนถ่ายด้วย PlayMemories Mobile ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ในการเล่นกลับของแอปพลิเคชัน หรือ สเปคของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ แทบเล็ตของท่าน.
 • การเชื่อมต่ออาจจะได้รับการรบกวนโดยสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์โมบายและกล้องของท่าน, สภาวะแวดล้อมรอบข้าง, หรือ ระยะห่างที่มาก ระหว่างอุปกรณ์โมบายและกล้องของท่าน. ในกรณีเช่นนี้, ให้ใช้อุปกรณ์โมบายของท่านใกล้กับกล้องมากขึ้น หรือ เชื่อมต่อในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างออกไป.
 • เมื่อใช้กล้อง Handycam
  • Ctrl with Smartphone จะไม่มีให้ใช้งานได้ในโหมดการเล่นกลับ. ให้ใช้ในโหมดการบันทึก.
  • ตั้งค่า Image Quality/Size ไปเป็น MP4 ก่อนที่จะใช้ Send to Smartphone.
  • เพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพที่เก็บบันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำ ให้สลับการตั้งค่าของ Media Select ไปเป็น Memory Card.
 1. ปิดอุปกรณ์อื่น ๆ ก่อน.

  ถ้าหากมีอุปกรณ์ตัวอื่น สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้, เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ., อยู่รอบ ๆ กล้องนั้น, ให้ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์เหล่านั้น และ จากนั้น ให้ลองทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายนั้นเข้ากับกล้องอีกครั้ง.

 2. ตรวจเช็คดูการตั้งค่าของอุปกรณ์โมบาย.

  1. ต้องมั่นใจว่าการเชื่อมต่อของ Wi-Fi ได้มีการเปิดไว้แล้ว.
   ตรวจเช็คดูสถานะของ SSID ของกล้องจากรายการของ Wi-Fi.
   ถ้าหากกล้องอยู่นอกพื้นที่สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ ไม่มี Wi-Fi ให้ทำการเชื่อมต่อได้, ให้ตั้งค่า SSID อีกครั้ง และ จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่ออีกครั้ง.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้อุปกรณ์ iOS และไม่มีอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพเชื่อมต่ออยู่ด้วย. ไปที่การตั้งค่าของ Wi-Fi ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และเลือกอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพเพื่อทำการเชื่อมต่อ. ปรากฎขึ้นมา, ให้ทำการตั้งค่าของ Wi-Fi connection ใน เครื่อง iPhone หรือ iPad ของท่านก่อนการเชื่อมต่อ.

  2. การตั้งค่า IP address, การตั้งค่า tethering, และ โหมด airplane.

   การปิดการทำงานของ การตั้งค่า IP address, การตั้งค่า tethering, และ โหมด airplane อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้. สำหรับรายละเอียดในวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ แทบเล็ตของท่าน.

 3. ปิดกล้องและอุปกรณ์โมบายของท่าน และ จากนั้น ให้เปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.

  ปิดกล้องลงไป ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่, และ จากนั้น ให้เปิดกล้องขึ้นมาอีกครั้ง.
  ให้ลองทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูด้วยหลังจากที่ปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์โมบายและเปิดขึ้นมาใหม่.

 4. รีเซ็ตการตั้งค่าของเครือข่ายบนกล้องและทำตามขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้งโดยเริ่มตั้งแต่ตอนแรก.

  ข้อสำคัญ: ขั้นตอนการรีเซ็ตการตั้งค่าของเครือข่ายจะแตกต่างกันไปตามกล้องนั้น ๆ. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น.

 5. ทำการติดตั้ง PlayMemories Mobile ซ้ำเข้าไปใหม่.

  1. ยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Mobile.
  2. ติดตั้ง PlayMemories Mobile อีกครั้งจาก ร้านค้า "Google Play" บนอุปกรณ์ Android , "App Store" บนอุปกรณ์ Apple iOS หรือ "Windows Store" บนอุปกรณ์ Windows 8.