หมายเลข ID หัวข้อ : 00074770 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2021

แบตเตอรี่หมดลงอย่างรวดเร็ว

  ตรวจเช็คสิ่งต่อไปนี้ ที่เกี่ยวกับการใช้งานของแบตเตอรี่นั้น

  • ประสิทธิภาพของ แบตเตอรี่จะลดลงชั่วคราวเมื่อใช้ในที่มีอุณหภูมิหนาวเย็น เวลาที่สามารถใช้งานได้จะลดน้อยลง
   ถ้าต้องการให้ได้เวลาใช้งานให้ได้มากขึ้นจากแบตเตอรี่เมื่ออยู่ในที่หนาวเย็น ให้ทำการเพิ่มความอบอุ่นโดยใส่เข้าไปในกระเป๋าหรือที่คล้ายกัน และจากนั้นใส่แบตเตอรี่เข้าไปในกล้องก่อนที่จะถ่ายภาพ
  • แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว ถ้าหากท่านมีการใช้งานบ่อยครั้งเช่นการซูมภาพ หรือถ่ายภาพยนตร์
  • ปกติแบตเตอรี่จะมีการคายประจุเล็กน้อยแม้จะปิดกล้องไว้ก็ตาม ถอดแบตเตอรี่ออกหลังการชาร์จไฟ และเก็บไว้แยกต่างหาก
  • แบตเตอรี่อาจจะไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้อย่างถูกต้องถ้าหากขั้วของแบตเตอรี่นั้นสกปรก
   ให้เช็ดสิ่งสกปรกนั้นออกด้วยผ้าแห้ง ก้านสำลี หรือที่คล้ายกัน
  • แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่จำกัด ความจุของ แบตเตอรี่จะมีการลดน้อยลงตามการใช้งานซ้ำหรือเวลาที่ผ่านไป

  ถ้าหากเวลาที่ แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ลดลงอย่างชัดเจน อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนด้วยอันใหม่แล้ว ลองใช้แบตเตอรี่ Sony ที่แตกต่างออกไปดู ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม การซ่อมและการรับประกัน