หมายเลข ID หัวข้อ : 00203614 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

เพาเวอร์ไม่ ON ขึ้นมาถึงแม้จะในใส่แพ็คของแบตเตอรี่หรือตัว AC adapter เข้าไป.

  ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ว่าทำไมกล้องถึงไม่เปิดขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะใส่แบตเตอรี่หรือตัว AC adapter เข้าไปแล้ว.

  เมื่อใช้ตัว AC adapter และสาย USB

  • ตรวจเช็คดูว่าตัว AC adapter และสายไฟกำลังมีการเชื่อมต่อไว้อย่างแน่นหนาเข้ากับตัวเครื่องและเต้ารับไฟฟ้าดีแล้ว.
  • ถ้าหากท่านใช้สาย USB, ให้ใส่แบตเตอรี่เข้้าไปให้กับกล้องและตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์นั้น เช่นสาย USB และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีการเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนาดีแล้ว.
  • ขึ้นอยู่กับกล้องของท่าน, กล้องจะระบุถึงการเชื่อมต่อว่าจะต้องใช้สาย USB. อาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่กล้องจะเปิดขึ้นมา.
   ถ้าหากกล้องไม่เริ่มทำงานหลังการเชื่อมต่อ, ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังจากนั้นอีกประมาณ 5 วินาที.

  เมื่อใช้แบตเตอรี่

  • ถ้าหากแบตเตอรี่หมดกำลังไฟ, กรุณาลองดูใหม่อีกครั้งหลังการชาร์จไฟ.
   ไป ที่นี่ ถ้าหากแบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จไฟได้.
   แบตเตอรี่ไม่มีการชาร์จไฟ.
  • ถ้าหากกล้องไม่สามารถชาร์จไฟได้, ไม่เปิดขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะมีการชาร์จไฟไปแล้ว, หรือเพาเวอร์มีการปิดลงไปทันทีหลังจากที่เปิดขึ้นมา, แสดงว่าจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบแล้ว.

   ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องนั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว.