• สี

    เงิน

   • วัสดุ

    อลูมิเนียมและแก้ว

   • เส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 41 ม.ม.

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M37 x 0.75 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 10 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 7 ม.ม.

   • สี

    เงิน

   • วัสดุ

    อลูมิเนียมและแก้ว

   • เส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 41 ม.ม.

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M37 x 0.75 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 9 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 7 ม.ม.