• สี

    เงิน

   • วัสดุ

    อลูมิเนียมและแก้ว

   • เส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 29 ม.ม.

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M25 x 0.75 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 4 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 6 ม.ม.

   • สี

    เงิน

   • วัสดุ

    อลูมิเนียมและแก้ว

   • เส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 29 ม.ม.

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M25 x 0.75 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 4 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 6 ม.ม.