สี
ดำ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 75 ม.ม.
วัสดุ
อลูมิเนียมและกระจก
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
M72 x 0.75
น้ำหนัก
ประมาณ 34 กรัม
ความยาว
ประมาณ 7 ม.ม.