• สี

    ดำ

   • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 75 ม.ม.

   • วัสดุ

    อลูมิเนียมและกระจก

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M72 x 0.75

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 34 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 7 ม.ม.