หมายเลข ID หัวข้อ : 00254558 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2021

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS Big Sur (macOS 11) สำหรับ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

  เราได้ทำการตรวจเช็คการทำงานของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่แสดงในหน้านี้ไว้แล้ว

  ข้อสำคัญ: ไม่มีการรับประกันว่าการทำงานจะเป็นปกติได้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกเครื่อง

  ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเวอร์ชันหมวดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้macOS Big Sur
  (macOS 11)
  หมายเหตุ
  Imaging Edge Desktop
  (Remote/Viewer/Edit) *64-บิต เท่านั้น
  3.1.00Cyber-shot
  α (Alpha)
  อยู่ระหว่างการประเมินผลซอฟต์แวร์นี้ปัจจุบัน เข้ากันไม่ได้กับ macOS Big Sur
  PlayMemories Home-Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam
  Bloggie / Webbie
  Digital Recording Binoculars
  ไม่รองรับ 
  Action Cam Movie Creator-Action Camไม่รองรับ 
  IPTC Metadata Preset1.1.00ตรวจดู อุปกรณ์ที่รองรับได้ใช้งานร่วมกันได้ยกเว้น คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Apple Silicon
  Remote Camera Tool2.3.00ตรวจดู อุปกรณ์ที่รองรับได้อยู่ระหว่างการประเมินผล 
  PlayMemories Camera Apps-Cyber-shot
  α (Alpha)
  อยู่ระหว่างการประเมินผลอ้างอิงกับส่วนของ  ประกาศ / ข้อมูลการบำรุงรักษา ของเว็บไซต์ซอฟต์แวร์นี้
  Imaging Edge Webcam1.0.00ตรวจดู อุปกรณ์ที่รองรับได้ใช้งานร่วมกันได้ยกเว้น คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Apple Silicon
  HEIF Converter1.0.00ตรวจดู อุปกรณ์ที่รองรับได้ใช้งานร่วมกันได้ยกเว้น คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ Apple Silicon