• สี

    ดำ

   • วัสดุ

    อลูมิเนียมและแก้ว

   • เส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 66 ม.ม.

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M62 x 0.75 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 24 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 8.6 ม.ม.

   • สี

    ดำ

   • วัสดุ

    อลูมิเนียมและแก้ว

   • เส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 67 ม.ม.

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M62 x 0.75 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 25 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 8 ม.ม.