สี
ดำ
วัสดุ
อลูมิเนียมและแก้ว
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 66 ม.ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
M62 x 0.75 ม.ม.
น้ำหนัก
ประมาณ 24 กรัม
ความยาว
ประมาณ 8.6 ม.ม.
สี
ดำ
วัสดุ
อลูมิเนียมและแก้ว
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 67 ม.ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
M62 x 0.75 ม.ม.
น้ำหนัก
ประมาณ 25 กรัม
ความยาว
ประมาณ 8 ม.ม.