สี
เงิน
วัสดุ
อลูมิเนียมและแก้ว
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 62 ม.ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
M58 x 0.75 ม.ม.
น้ำหนัก
ประมาณ 22 กรัม
ความยาว
ประมาณ 8.6 ม.ม.
สี
เงิน
วัสดุ
อลูมิเนียมและแก้ว
Light Control
1/8
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 62 ม.ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
M58 x 0.75 ม.ม.
น้ำหนัก
ประมาณ 22 กรัม
ความยาว
ประมาณ 8.6 ม.ม.