• สี

    เงิน

   • วัสดุ

    อลูมิเนียมและแก้ว

   • เส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 62 ม.ม.

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M58 x 0.75 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 22 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 8.6 ม.ม.

   • สี

    เงิน

   • วัสดุ

    อลูมิเนียมและแก้ว

   • Light Control

    1/8

   • เส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 62 ม.ม.

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M58 x 0.75 ม.ม.

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 22 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 8.6 ม.ม.