• สี

    ดำ

   • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 51 ม.ม.

   • วัสดุ

    อลูมิเนียมและกระจก

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M49 x 0.75

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 11.5 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 5.5 ม.ม.