สี
ดำ
วัสดุ
ABS และ PC
น้ำหนัก
ประมาณ 240 กรัม
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
54 x 340 x 50 ม.ม. (ส่วนต่อเพิ่ม)