• รีโมทควบคุมการทำงาน

    แบบสาย

   • ขนาด

    ความสูงสูงสุดโดยประมาณ 1630 ม.ม., ความสูงต่ำสุดโดยประมาณ 670 ม.ม.

   • ปรับระดับขึ้นลง

    ใช่

   • ระดับน้ำ

    ใช่

   • มุมเงย

    50 องศา (เงย), 90 องศา (ก้ม)

   • Maximum Load

    ประมาณ 4.0 กิโลกรัม

   • แหล่งจ่ายไฟที่ต้องการ

    จ่ายไฟผ่าน LANC Terminal

   • มุมแพน

    360 องศา

   • รีโมทคอนโทรล

    ใช่

   • Quick Shoe

    ใช่

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 2 กิโลกรัม

   • Rec. Start / Stop

    ใช่

   • เปิด/ปิด

    ใช่

   • Zoom

    ใช่

   • สายลั่นชัตเตอร์

    ใช่