หมายเลข ID หัวข้อ : 00203641 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

จอมอนิเตอร์ปิดลงไปในระหว่างที่ใช้กล่องถ่ายภาพใต้น้ำ(Underwater housing).

  เมื่อวิวไฟน์เดอร์มีการโผล่ขึ้นมา จอมอนิเตอร์จะไม่มีการเปิดขึ้นมา. ให้เก็บวิวไฟน์เดอร์เข้าที่เสียก่อนที่จะใช้กล้องกับกล่องถ่ายภาพใต้น้ำ.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากกล้องได้รับแรงกระแทกที่แรงหลังจากที่ท่านใส่เข้าไปในกล่องถ่ายภาพใต้น้ำ, ตัววิวไฟน์เดอร์อาจจะโผล่ออกมาและจอมอนิเตอร์จะปิดลงไป. ต้องมั่นใจกล้องจะต้องไม่โดนแรงกระแทกที่แรง.
    
  • สำหรับ DSC-RX100M5/DSC-RX100M5A:
   เพื่อให้มั่นใจว่าจอมอนิเตอร์จะยังคงเปิดอยู่เมื่อวิวไฟน์เดอร์โผล่ขึ้นมา ให้เลือกที่การตั้งค่าต่อไปนี้:
   MENU - (Custom Settings) - FINDER/MONITOR - Monitor(Manual)