หมายเลข ID หัวข้อ : 00194447 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/02/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS High Sierra (10.13) สำหรับ กล้องบันทึกภาพวิดิโอดิจิตอล

  เราได้ทำการตรวจเช็คสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้ ซึ่งเป็นอันที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2017 หรือก่อนหน้านั้น.

  ข้อสำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✔ : เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้
  ? : กำลังทำการทดสอบ

  4K Handycam Camcorders
  รุ่น macOS High Sierra
  (10.13)
  FDR-AX1
  FDR-AX1E
  FDR-AX30
  FDR-AX33
  FDR-AX100
  FDR-AX100E
  FDR-AXP33
  FDR-AXP35
  FDR-AX40
  FDR-AX53
  FDR-AX55
  FDR-AXP55
  FDR-AX700
  HDR-CX900
  HDR-CX900E

  กล้องบันทึกภาพวิดีโอ Handycam แบบ High Definition
  รุ่น macOS High Sierra
  (10.13)
  HDR-AX2000
  HDR-AX2000E
  HDR-CX110
  HDR-CX110E
  HDR-CX115E
  HDR-CX116E
  HDR-CX130
  HDR-CX130E
  HDR-CX150
  HDR-CX150E
  HDR-CX155E
  HDR-CX160
  HDR-CX160E
  HDR-CX170
  HDR-CX180
  HDR-CX180E
  HDR-CX190
  HDR-CX190E
  HDR-CX200
  HDR-CX200E
  HDR-CX210
  HDR-CX210E
  HDR-CX220
  HDR-CX220E
  HDR-CX230
  HDR-CX230E
  HDR-CX240
  HDR-CX240E
  HDR-CX250
  HDR-CX250E
  HDR-CX260E
  HDR-CX260V
  HDR-CX260VE
  HDR-CX270E
  HDR-CX270V
  HDR-CX280
  HDR-CX280E
  HDR-CX290
  HDR-CX290E
  HDR-CX300
  HDR-CX300E
  HDR-CX305E
  HDR-CX320
  HDR-CX320E
  HDR-CX330
  HDR-CX330E
  HDR-CX350
  HDR-CX350E
  HDR-CX350V
  HDR-CX350VE
  HDR-CX360
  HDR-CX360E
  HDR-CX360V
  HDR-CX360VE
  HDR-CX370
  HDR-CX370E
  HDR-CX370V
  HDR-CX380
  HDR-CX380E
  HDR-CX390
  HDR-CX390E
  HDR-CX400E
  HDR-CX405
  HDR-CX410VE
  HDR-CX420
  HDR-CX430V
  HDR-CX430VE
  HDR-CX440
  HDR-CX450
  HDR-CX455
  HDR-CX470
  HDR-CX480
  HDR-CX485
  HDR-CX500
  HDR-CX500E
  HDR-CX500V
  HDR-CX500VE
  HDR-CX505VE
  HDR-CX510E
  HDR-CX520
  HDR-CX520E
  HDR-CX520V
  HDR-CX520VE
  HDR-CX530E
  HDR-CX535
  HDR-CX550
  HDR-CX550E
  HDR-CX550V
  HDR-CX550VE
  HDR-CX560
  HDR-CX560E
  HDR-CX560V
  HDR-CX560VE
  HDR-CX570E
  HDR-CX580E
  HDR-CX580V
  HDR-CX580VE
  HDR-CX590V
  HDR-CX610E
  HDR-CX620
  HDR-CX625
  HDR-CX630V
  HDR-CX670
  HDR-CX675
  HDR-CX680
  HDR-CX690E
  HDR-CX700
  HDR-CX700E
  HDR-CX700V
  HDR-CX700VE
  HDR-CX720V
  HDR-CX730E
  HDR-CX740E
  HDR-CX740VE
  HDR-CX760E
  HDR-CX760V
  HDR-CX760VE
  HDR-PJ680
  HDR-GW55VE
  HDR-GW66E
  HDR-GW66V
  HDR-GW66VE
  HDR-GW77
  HDR-GW77E
  HDR-GW77V
  HDR-GW77VE
  HDR-GWP88
  HDR-GWP88E
  HDR-GWP88V
  HDR-GWP88VE
  HDR-PJ10
  HDR-PJ10E
  HDR-PJ20
  HDR-PJ30
  HDR-PJ30E
  HDR-PJ30V
  HDR-PJ30VE
  HDR-PJ40V
  HDR-PJ50
  HDR-PJ50E
  HDR-PJ50V
  HDR-PJ50VE
  HDR-PJ200
  HDR-PJ200E
  HDR-PJ210
  HDR-PJ220
  HDR-PJ220E
  HDR-PJ230
  HDR-PJ230E
  HDR-PJ240
  HDR-PJ240E
  HDR-PJ260
  HDR-PJ260E
  HDR-PJ260V
  HDR-PJ260VE
  HDR-PJ270
  HDR-PJ270E
  HDR-PJ275
  HDR-PJ320E
  HDR-PJ330E
  HDR-PJ340
  HDR-PJ340E
  HDR-PJ350
  HDR-PJ350E
  HDR-PJ380
  HDR-PJ380E
  HDR-PJ390
  HDR-PJ390E
  HDR-PJ410
  HDR-PJ420E
  HDR-PJ420VE
  HDR-PJ430
  HDR-PJ430E
  HDR-PJ430V
  HDR-PJ430VE
  HDR-PJ440
  HDR-PJ510E
  HDR-PJ530E
  HDR-PJ540
  HDR-PJ540E
  HDR-PJ580
  HDR-PJ580E
  HDR-PJ580V
  HDR-PJ580VE
  HDR-PJ590V
  HDR-PJ600
  HDR-PJ600E
  HDR-PJ600V
  HDR-PJ600VE
  HDR-PJ610E
  HDR-PJ620
  HDR-PJ630V
  HDR-PJ650E
  HDR-PJ650V
  HDR-PJ650VE
  HDR-PJ660
  HDR-PJ660E
  HDR-PJ660V
  HDR-PJ660VE
  HDR-PJ670
  HDR-PJ675
  HDR-PJ710
  HDR-PJ710V
  HDR-PJ710VE
  HDR-PJ720E
  HDR-PJ740VE
  HDR-PJ760
  HDR-PJ760E
  HDR-PJ760V
  HDR-PJ760VE
  HDR-PJ780E
  HDR-PJ780VE
  HDR-PJ790
  HDR-PJ790E
  HDR-PJ790V
  HDR-PJ790VE
  HDR-PJ800
  HDR-PJ810
  HDR-PJ810E
  HDR-PJ820
  HDR-PJ820E
  HDR-TD10
  HDR-TD10E
  HDR-TD20
  HDR-TD20E
  HDR-TD20V
  HDR-TD20VE
  HDR-TD30
  HDR-TD30E
  HDR-TD30V
  HDR-TD30VE
  HDR-XR150
  HDR-XR150E
  HDR-XR155E
  HDR-XR160
  HDR-XR160E
  HDR-XR260E
  HDR-XR260V
  HDR-XR260VE
  HDR-XR350
  HDR-XR350E
  HDR-XR350V
  HDR-XR350VE
  HDR-XR550
  HDR-XR550E
  HDR-XR550V
  HDR-XR550VE

  กล้องบันทึกภาพวิดีโอ Handycam แบบ Standard Definition
  รุ่น macOS High Sierra
  (10.13)
  DCR-PJ5
  DCR-PJ5E
  DCR-PJ6
  DCR-PJ6E
  DCR-SD1000E
  DCR-SR15E
  DCR-SR20
  DCR-SR20E
  DCR-SR21
  DCR-SR21E
  DCR-SR58E
  DCR-SR68
  DCR-SR68E
  DCR-SR78E
  DCR-SR88
  DCR-SR88E
  DCR-SX15E
  DCR-SX20
  DCR-SX20E
  DCR-SX20EK
  DCR-SX20K
  DCR-SX21
  DCR-SX21E
  DCR-SX22
  DCR-SX22E
  DCR-SX33E
  DCR-SX34E
  DCR-SX43
  DCR-SX43E
  DCR-SX44
  DCR-SX44E
  DCR-SX45
  DCR-SX45E
  DCR-SX53E
  DCR-SX63
  DCR-SX63E
  DCR-SX65
  DCR-SX65E
  DCR-SX73E
  DCR-SX83
  DCR-SX83E
  DCR-SX85
  DCR-SX85E

  Action Cam
  รุ่น macOS High Sierra
  (10.13)
  FDR-X1000V
  FDR-X3000
  HDR-AS10
  HDR-AS15
  HDR-AS20
  HDR-AS30V
  HDR-AS300
  HDR-AS50
  HDR-AS100V
  HDR-AS200V
  HDR-AZ1

  อุปกรณ์เสริมสำหรับ Action Cam
  รุ่น macOS High Sierra
  (10.13)
  RM-LVR1
  RM-LVR2
  RM-LVR2V
  RM-LVR3

  Music Video Recorder
  รุ่น macOS High Sierra
  (10.13)
  HDR-MV1

  กล้องบันทึกภาพวิดีโอแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้
  รุ่น macOS High Sierra
  (10.13)
  NEX-VG10
  NEX-VG10E
  NEX-VG20
  NEX-VG20E
  NEX-VG20H
  NEX-VG20EH
  NEX-VG30
  NEX-VG30E
  NEX-VG30H
  NEX-VG30EH
  NEX-VG900
  NEX-VG900E
  NEX-VG900EH

  กล้องส่องทางไกลบันทึกภาพดิจิตอล
  รุ่น macOS High Sierra
  (10.13)
  DEV-3
  DEV-5
  DEV-30
  DEV-50
  DEV-50V