หมายเลข ID หัวข้อ : 00066695 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/09/2016

กล้องนี้สามารถใช้กับแฟลชไร้สายที่มีการควบคุมสัดส่วนของแสง ได้หรือไม่?

กล้องนี้สามารถใช้กับแฟลชไร้สายที่มีการควบคุมสัดส่วนของแสง

    สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่หน้าเว็บด้านล่างนี้.
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/flash/