หมายเลข ID หัวข้อ : 00198246 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

วิธีการตั้งค่าและใช้ ไฟแฟลชไร้สาย (Wireless Flash).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

มีสองวิธีการสำหรับการถ่ายภาพด้วยไฟแฟลชไร้สาย: ระบบแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless), และระบบแบบออปติคอล (Optical wireless)
การยิงแสงของตัวรับและตัวแฟลชรีโมทสามารถจะควบคุมได้ดังต่อไปนี้:

 • ในระหว่างการถ่ายภาพระบบแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless) จะเป็นการทำงานร่วมกันของตัวสั่งงานและตัวรับ ในการควบคุมการยิงแสง
 • ในระหว่างการถ่ายภาพระบบแบบออปติคอล (Optical wireless) จะเป็นการทำงานร่วมกันของตัวควบคุมและแฟลชระยะไกล ในการควบคุมการยิงแสง

 • แฟลช HVL-F60RM/F45RM
  ใช้งานได้ทั้งกับการถ่ายด้วยไฟแฟลชแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless) และการถ่ายด้วยไฟแฟลชแบบออปติคอล (Optical wireless)
 • ไฟแฟลชอื่นๆ
  จะทำงานได้กับการถ่ายภาพด้วยไฟแฟลชแบบออปติคอล (Optical wireless)
  หมายเหตุ: ท่านจะต้องใช้ FA-WRC1M Wireless Radio Commander และ FA-WRR1 Wireless Radio Receiver ถ้าหากท่านต้องการทำการถ่ายภาพด้วยไฟแฟลชแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless) กับไฟแฟลชที่ไม่รองรับฟังก์ชันระบบแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless)
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในรายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมไฟแฟลช ให้เข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ <http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/>


อ้างอิงกับหน้าต่อไปนี้ เพื่อตรวจเช็คดูว่ามีวิธีการใดให้ใช้ได้บ้างกับไฟแฟลชของท่าน

 


  เซ็ตอัป Wireless Flash กับการสื่อสารแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless)

  สำหรับรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเซ็ตอัปไฟแฟลชแบบคลื่นวิทยุ (Radio wireless) ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ด้านล่างด้วย

  https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/radio/index.html

   

  เซ็ตอัป Wireless Flash กับการสื่อสารแบบออปติคอล (Optical wireless)

  1. ติดตั้งไฟแฟลชภายนอกที่ท่านจะใช้เป็นแบบไร้สายเข้ากับขาอุปกรณ์เสริมบนตัวกล้อง.
  2. เปิดกล้องขึ้นมา.
  3. ตั้งค่ากล้องกับหนึ่งในโหมดต่อไปนี้:
   • Program (P)
   • Aperture Priority (A)
   • Shutter Priority (S)
   • Manual (M)
  4. เปิดไฟแฟลชภายนอกขึ้นมา.
  5. ตั้งค่ากล้องไปเป็นโหมดไฟแฟลชไร้สาย สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในการใช้งาน, ให้อ้างอิงกับคู่มือของกล้องของท่าน 
   หมายเหตุ: ถ้าหากไฟแฟลชในตัวของกล้อง ใช้งานร่วมกันได้กับโหมดแบบออปติคอล (Optical wireless) ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้องนั้นจะให้ผลออกมาดังต่อไปนี้เมื่อท่านทำการตั้งโหมดไฟแฟลชของกล้องไปเป็นแบบไร้สาย(WL)
   • ไฟแฟลชของกล้องจะสลับจากแหล่งกำเนิดแสงไปเป็นตัวควบคุม
   • แสงที่ออกมาจากไฟแฟลชของกล้องจะลดลงไปยังจุดที่จะไม่มีผลกระทบต่อการเปิดรับแสง
   • ไฟแฟลชภายนอก จะตั้งไปเป็นโหมดไร้สายโดยอัตโนมัติ และ WL จะแสดงในช่องแสดงข้อมูลของแฟลช
  6. การเซ็ตอัปไฟแฟลชระยะไกล:
   ถ้าหากไฟแฟลชในตัวของกล้อง ใช้งานได้กับโหมดแบบออปติคอล (Optical wireless) ให้ตั้งไฟแฟลชภายนอกไปที่โหมดระยะไกล (Remote mode) ถ้าหากไฟแฟลชในตัวของกล้อง ใช้ไม่ได้กับโหมดออปติคอล (Optical wireless) หรือไฟแฟลชไม่ได้อยู่ในตัวกล้อง ให้เตรียมไฟแฟลชสองตัวหรือมากกว่า และตั้งไฟแฟลชแบบนอกตัวกล้อง (Off-camera flash) ไปเป็นโหมดระยะไกล (Remote mode)
  7. ถอดไฟแฟลชภายนอกออกจากตัวกล้อง.
   • ถ้าต้องการเพิ่มไฟแฟลชภายนอก ให้ปรับแฟลชเพิ่มเติมแต่ละอันด้วยตนเอง ให้เข้ากับองค์ประกอบของไฟแฟลชตัวแรก
   • ตั้งไฟแฟลชที่เพิ่มแต่ละอันในโหมดระยะไกล(RMT)
   • ไฟแฟลชเพิ่มเติมจะต้องทำการตั้งให้ใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน, เช่น CH1, CH2, CH3, หรือ CH4.
  8. การเซ็ตอัปไฟแฟลชควบคุม:
   • สำหรับกล้อง A-mount α (Alpha) ที่มีไฟแฟลชในตัว
    ให้ยกไฟแฟลชในตัวขึ้นมา
    รูปแสดงตำแหน่งของไฟแฟลชในตัว(A) และไฟแฟลชระยะไกล(B)
    1. ไฟแฟลชในตัว (Built-in flash) (CTRL)
    2. ไฟแฟลชระยะไกล (Remote flash) (RMT)

      
   • สำหรับกล้องอื่น ๆที่ใช้ด้วยได้
   1. การเซ็ตอัปไฟแฟลชควบคุม
   2. ติดตั้งไฟแฟลชภายนอกเข้ากับขาอุปกรณ์เสริมไฟแฟลช
    รูปแสดงไฟแฟลชควบคุม(A) และไฟแฟลชระยะไกล(B)
    1. ไฟแฟลชควบคุม (Control flash) (CTRL)
    2. ไฟแฟลชระยะไกล (Remote flash) (RMT)
      
  9. ตั้งการตั้งค่าเปิดรับแสงที่เหมาะสมในกล้อง
  10. ถ่ายภาพ.

  หมายเหตุ:

  • ไฟแฟลชบนกล้องจะเริ่มการทำงานของไฟแฟลชภายนอกเมื่อทำการถ่ายภาพ.
  • การวัดแสงแบบ ADI จะถูกยกเลิกและการวัดแสงไฟแฟลชแบบ P-TTL จะถูกใช้โดยอัตโนมัติในโหมด ไฟแฟลชแบบไร้สาย.
  • ถ้าหากท่านต้องติดตั้งไฟแฟลช ให้ใช้เมาท์ขาตั้งกล้อง 1/4" ของ Mini-stand ที่จัดมาให้ ห้ามใช้ตัว ADP-MAA shoe adapter ที่อาจจะทำให้การยิงแสงของไฟแฟลชแบบไร้สายไม่ทำงาน
  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับการเซ็ตอัปไฟแฟลชไร้สาย ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ด้านล่างด้วย
   https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/acc/flash/en/wireless/setup.html
  • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.