หมายเลข ID หัวข้อ : 00205390 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้กับ macOS Mojave(10.14) สำหรับ กล้อง Cyber-shot

  เราได้ทำการตรวจเช็คสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นอันที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2018 หรือก่อนหน้านั้น.

  ข้อสำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้
  ? : กำลังทำการทดสอบ
   

  กล้องคอมแพค

  รุ่นmacOS 10.14
  (Mojave)
  DSC-H70
  DSC-H90
  DSC-H100
  DSC-H200
  DSC-H300
  DSC-H400
  DSC-HX7
  DSC-HX7V
  DSC-HX9
  DSC-HX9V
  DSC-HX10
  DSC-HX10V
  DSC-HX20
  DSC-HX20V
  DSC-HX30
  DSC-HX30V
  DSC-HX50
  DSC-HX50V
  DSC-HX60
  DSC-HX60V
  DSC-HX80
  DSC-HX90
  DSC-HX90V
  DSC-HX95
  DSC-HX99
  DSC-HX100
  DSC-HX100V
  DSC-HX200
  DSC-HX200V
  DSC-HX300
  DSC-HX400
  DSC-HX400V
  DSC-J10
  DSC-J20
  DSC-KW1
  DSC-KW11
  DSC-RX0
  DSC-RX1
  DSC-RX1R
  DSC-RX1RM2
  DSC-RX10
  DSC-RX10M2
  DSC-RX10M3
  DSC-RX10M4
  DSC-RX100
  DSC-RX100M2
  DSC-RX100M3
  DSC-RX100M4
  DSC-RX100M5
  DSC-RX100M5A
  DSC-RX100M6
  DSC-S3000
  DSC-S5000
  DSC-T99
  DSC-T99C
  DSC-T99D
  DSC-T99DC
  DSC-T110
  DSC-T110D
  DSC-TF1
  DSC-TX9
  DSC-TX9C
  DSC-TX10
  DSC-TX20
  DSC-TX30
  DSC-TX55
  DSC-TX66
  DSC-TX100
  DSC-TX100V
  DSC-TX200
  DSC-TX200V
  DSC-TX300
  DSC-TX300V
  DSC-W510
  DSC-W515PS
  DSC-W520
  DSC-W530
  DSC-W550
  DSC-W560
  DSC-W570
  DSC-W570D
  DSC-W580
  DSC-W610
  DSC-W620
  DSC-W630
  DSC-W650
  DSC-W670
  DSC-W690
  DSC-W710
  DSC-W730
  DSC-W800
  DSC-W810
  DSC-W830
  DSC-WX5
  DSC-WX5C
  DSC-WX7
  DSC-WX9
  DSC-WX10
  DSC-WX30
  DSC-WX50
  DSC-WX60
  DSC-WX70
  DSC-WX80
  DSC-WX100
  DSC-WX150
  DSC-WX170
  DSC-WX200
  DSC-WX220
  DSC-WX300
  DSC-WX350
  DSC-WX500
  DSC-WX700
  DSC-WX800

   

  กล้องสไตล์เลนส์

  รุ่นmacOS 10.14
  (Mojave)
  DSC-QX10
  DSC-QX30
  DSC-QX100