หมายเลข ID หัวข้อ : 00205425 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้กับ macOS Mojave(10.14) สำหรับ กล้อง α (alpha) Digital

  เราได้ทำการตรวจเช็คสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นอันที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2018 หรือก่อนหน้านั้น.

  ข้อสำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้
  ? : กำลังทำการทดสอบ
   

  กล้อง α E-Mount

  รุ่นmacOS 10.14
  (Mojave)
  ILCE-7
  ILCE-7M2
  ILCE-7M3
  ILCE-7R
  ILCE-7RM2
  ILCE-7RM3
  ILCE-7S
  ILCE-7SM2
  ILCE-9
  ILCE-3000
  ILCE-3500J
  ILCE-5000
  ILCE-5100
  ILCE-6000
  ILCE-6300
  ILCE-6500
  NEX-3
  NEX-3N
  NEX-5
  NEX-5C
  NEX-5N
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6
  NEX-7
  NEX-C3
  NEX-F3


  กล้อง α A-Mount

  รุ่นmacOS 10.14
  (Mojave)
  DSLR-A560
  DSLR-A580
  ILCA-68
  ILCA-77M2
  ILCA-99M2
  SLT-A33
  SLT-A35
  SLT-A37
  SLT-A55
  SLT-A55V
  SLT-A57
  SLT-A58
  SLT-A65
  SLT-A65V
  SLT-A77
  SLT-A77V
  SLT-A99
  SLT-A99V


  กล้องสไตล์เลนส์

  รุ่นmacOS 10.14
  (Mojave)
  ILCE-QX1
  ILCE-QX1L