หมายเลข ID หัวข้อ : 00232657 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/10/2019

กล้องปิดลงไป แม้จะยังคงมีกำลังไฟใน NPA-MQZ1 Multi Battery Adapter

    NPA-MQZ1 Multi Battery Adapter สามารถจะใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับกล้องที่ใช้งานได้กับชุดแพ็คแบตเตอรี่ W ซีรีส์ โดยใส่ชุดแพ็คแบตเตอรี่ Z ซีรีส์ (NP-FZ100) อย่างไรก็ตาม ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ที่เหลือนี้ ตั้งไว้สำหรับกล้องที่ใช้กับชุดแพ็คแบตเตอรี่ Z ซีรีส์

    ดังนั้น เมื่อกำลังของแบตเตอรี่ลดลงถึงประมาณ 30% ตัวแสดงสถานะที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่นี้จะเปลี่ยนไปเป็น รูปภาพไอคอนแสดงการเตือนประจุที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ และจากนั้นกล้องจะปิดลงไปเองโดยอัตโนมัติ
    เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดของเครื่องโดยไม่คาดคิดนี้ แนะนำให้ท่านทำการชาร์จไฟล่วงหน้าให้กับชุดแพ็คแบตเตอรี่ที่ใส่เข้าไปใน NPA-MQZ1 หรือเปลี่ยนเป็นอันที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว ปล่อยเวลาไว้นานๆ ก่อนที่กำลังของแบตเตอรี่จะถูกใช้จนลดลงถึงประมาณ 30%