• แรงดันไฟขาออก

    Charging mode: 8.4V / 0.6A

   • ความต้องการพลังงาน

    ไฟฟ้ากระแสสลับ: 100 - 240V, 50/60Hz

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 90 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    47 x 38 x 86 ม.ม.