แรงดันขาออก
Operating mode: DC 7.5V / 1.8A. Charging mode: 10V / 1.1A
น้ำหนัก
ประมาณ 420 กรัม
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
75 x 43 x 166 ม.ม.