หมายเลข ID หัวข้อ : 00139629 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/02/2017

รายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของ Mac OS X v10.11 (El Capitan) สำหรับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น

  เราได้ทำการตรวจสอบความสามารถของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังรายการที่แสดงในหน้านี้ซึ่งเป็นส่วนที่ออกวางตลาดในเดือนตุลาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านี้.

  สำคัญ: ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้รับประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ? : กำลังทดสอบ

  ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Version กลุ่มของรุ่นเครื่องที่เกี่ยวข้องกัน OS X v10.11
  (El Capitan)
  PlayMemories Home 3.1.00  หรือ ก่อนหน้านี้ Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam
  Bloggie / Webbie
  Digital Recording Binoculars

  Image Data Converter 4.2.05 หรือ ก่อนหน้านี้ Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Remote Camera Control 3.6.00 หรือ ก่อนหน้านี้ Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam Movie Creator 3.1.00  หรือ ก่อนหน้านี้ Action Cam

  MVR studio 1.0.02 หรือ ก่อนหน้านี้ Music Video Recorder
  Wireless Auto Import 1.3.16 หรือ ก่อนหน้านี้ Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)