หมายเลข ID หัวข้อ : 00139682 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/01/2016

รายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของ Mac OS X v10.11 (El Capitan) สำหรับอุปกรณ์เสริม

  ได้ทำการตรวจสอบความสามารถของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังรายการที่แสดงในหน้านี้ซึ่งเป็นส่วนที่ออกวางตลาดในเดือนตุลาคม 2558 หรือก่อนหน้า.

  สำคัญ: ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้รับประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ? : กำลังทดสอบ

  Battery Charger
  รุ่น OS X v10.11
  (El Capitan)
  ACC-TRDCX
  ACC-TRDCY

  Portable Speaker
  รุ่น OS X 10.11
  (El Capitan)
  RDP-CA2

  TransferJet Station
  รุ่น OS X 10.11
  (El Capitan)
  TJS-1