หมายเลข ID หัวข้อ : 00236366 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/12/2019

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS 10.15 Catalina สำหรับ กล้อง Bloggie Webbie HD

  ข้อสำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

  สัญลักษณ์:
  ✓ : เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้
  ? : อยู่ระหว่างการประเมินผล

  ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2562 กล้อง Bloggie Webbie HD ที่ใช้งานได้กับ macOS 10.15 Catalina มีดังต่อไปนี้:

  Bloggie

  รุ่นmacOS 10.15
  (Catalina)
  MHS-TS22
  MHS-TS55