หมายเลข ID หัวข้อ : 00236361 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/12/2019

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS 10.15 Catalina สำหรับ กล้องดิจิทัล

  ข้อสำคัญ: การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

  สัญลักษณ์:
  ✓ : เข้ากันได้
  - : เข้ากันไม่ได้
  ? : อยู่ระหว่างการประเมินผล

  ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2562 กล้องดิจิทัล ที่ใช้งานได้กับ macOS 10.15 Catalina มีดังต่อไปนี้:

  กล้อง α E-Mount

  รุ่นmacOS 10.15
  (Catalina)
  ILCE-7
  ILCE-7M2
  ILCE-7M3
  ILCE-7R
  ILCE-7RM2
  ILCE-7RM3
  ILCE-7RM4
  ILCE-7S
  ILCE-7SM2
  ILCE-9
  ILCE-9M2
  ILCE-3000
  ILCE-3500J
  ILCE-5000
  ILCE-5100
  ILCE-6000
  ILCE-6100
  ILCE-6300
  ILCE-6400
  ILCE-6500
  ILCE-6600
  NEX-3N
  NEX-5N
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6
  NEX-7
  NEX-F3

   

  กล้อง α A-Mount

  รุ่นmacOS 10.15
  (Catalina)
  ILCA-68
  ILCA-77M2
  ILCA-99M2
  SLT-A37
  SLT-A57
  SLT-A58
  SLT-A65
  SLT-A65V
  SLT-A77
  SLT-A77V
  SLT-A99
  SLT-A99V

   

  กล้องสไตล์เลนส์

  รุ่นmacOS 10.15
  (Catalina)
  ILCE-QX1
  ILCE-QX1L