หมายเลข ID หัวข้อ : 00111381 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

วิธีการดูหมายเลขเครื่อง (serial number) สำหรับกล้องถ่ายภาพและกล้องบันทึกภาพวิดีโอ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเลขเครื่อง (serial number) สามารถดูได้ที่ด้านล่างของตัวกล้อง, ที่แถบบาร์โค้ดบนกล่องเดิม หรือในใบเสร็จรับเงิน (Receipt) หรือ อินวอยส์ (Invoice) เดิมของเครื่องนั้น.

  • บนกล้องถ่ายภาพวิดีโอ
    Image

  • บนกล้องดิจิตอล
    Image

  • บนกล้อง α DSLR
    Image

บนกล่องใส่เครื่อง:

Image

ใบอินวอยส์หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ อาจจะมีหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ของอุปกรณ์ของท่านอยู่ด้วย.