หมายเลข ID หัวข้อ : 00196943 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2018

เครื่อง Camcorder / Handycam แสดงรหัสความผิดพลาดที่มีตัวอักษร C: หรือ E: ตามด้วยตัวเลข.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รหัสแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมาเพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่ตรวจสอบได้จากตัวกล้องถ่ายภาพวิดีโอ. ด้านล่างนี้เป็นรายการของหมายเลขแสดงรหัสความผิดพลาดทั่วไป, ตามด้วยสาเหตุและขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อทำการแก้ปัญหานั้น.

ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

หมายเหตุ: ส่วนของ xx ในรหัสแสดงความผิดพลาด จะแทนหลักตัวเลขที่ไม่ได้มีรูปแบบใด ๆ และไม่มีผลต่อการวิเคราะห์ปัญหาโดยรวม.

เลือกรหัสความผิดพลาดที่แสดงขึ้นมา.

C:xx:xx
E:xx:xx
 • รหัสแสดงความผิดพลาด: C:04:xx, C:23:xx E:92:xx

  สำหรับรายละเอียดและวิธีแก้ปัญหาของความผิดพลาดต่าง ๆ ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้.
  ข้อผิดพลาด: Use InfoLithium battery only (ใช้แต่แบตเตอรี่ InfoLithium เท่านั้น)

 • รหัสแสดงความผิดพลาด: C:13:xx

  สาเหตุ: สื่อสำหรับใช้ในการบันทึกที่ท่านใช้อยู่ไม่รองรับกับกล้องถ่ายภาพวิดีโอนี้หรือตัวสื่อนั้นมีปัญหา.

  การแก้ปัญหา:

  • เมื่อใช้กับแผ่นดิสก์ DVD

   ผิวหน้าของแผ่น DVD อาจจะไม่สะอาดหรือคุณภาพอาจจะไม่ดี.
   ถ้าหากรหัสนี้แสดงขึ้นมาบ่อย ๆ ให้ลองดังต่อไปนี้.

   • ให้ใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดเช็ดสิ่งสกปรก (เช่น ผงฝุ่น หรือ ลายนิ้วมือ) ออกอย่างนิ่มนวลเป็นเส้นตรงจากตรงกลางของแผ่น.
   • แนะนำให้ท่านใช้แผ่นของ Sony หรือแผ่นที่มีเครื่องหมาย for Handycam หรือ รูปภาพประกอบ (for VIDEO CAMERA), ที่มีการเคลือบป้องกันผิวหน้าแผ่นและที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันพื้นผิวสำหรับการบันทึกของแผ่น. แผ่นเหล่านี้เป็นรอยขีดข่วนได้ยากกว่าแผ่นที่ไม่มีการป้องกันผิวหน้าแผ่น และการใช้แผ่นเหล่านี้จะลดความผิดพลาดในการบันทึก/เล่น อันเนื่องมาจากรอยขีดข่วนได้

   หมายเหตุ: แผ่น DVD ที่มีวางจำหน่ายทั่วไปไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของ DVD ในด้านคุณภาพและสมรรถนะ.
   การใช้แผ่นที่ด้อยกว่าอาจจะทำให้เกิดปรากฎการณ์เดียวกันกับเมื่อใช้แผ่นที่มีความสกปรก เช่น ผงฝุ่นและลายนิ้วมือบนผิวหน้าแผ่น.
   ไม่ได้มีการรับประกันว่าแผ่นทั้งหมดจะใช้ด้วยกันได้ในสมรรถนะการเขียนและการอ่าน.

  • เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ

   ความล้มเหลวในการสัมผัสของช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำและตัวการ์ดหน่วยความจำอาจจะรบกวนการทำงานของกล้องในการอ่านและเขียนข้อมูลได้.
   ให้เช็ดผงฝุ่นออกจากขั้วต่อของการ์ดหน่วยความจำด้วยผ้าที่แห้งหรือก้านสำลีและเสียบการ์ดหน่วยความจำกลับเข้าไปอีกครั้ง.

   • ห้ามสัมผัสกับขั้วต่าง ๆ ด้วยมือหรือโลหะ.
   • ถ้าหากท่านมีการ์ดหน่วยความจำหลายอัน ให้ลองใช้การ์ดหน่วยความจำอันอื่นดู.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่มีปัญหาเดิมกับการ์ดหน่วยความจำอันอื่น การบันทึกข้อมูลที่เสียหายในการ์ดหน่วยความจำอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาได้. ให้ทำการแบ็คอัปข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ฯลฯ และจากนั้นให้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้นในกล้อง.

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการตรวจซ่อม แล้ว.

 • รหัสแสดงความผิดพลาด: C:21:xx

  สำหรับรายละเอียดและวิธีแก้ปัญหาของความผิดพลาดต่าง ๆ ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้.
  ความผิดพลาดของการมีความชื้นควบแน่นเป็นหยดน้ำ แสดงขึ้นมาในช่องวิวไฟน์เดอร์หรือหน้าจอ LCD.

 • รหัสแสดงความผิดพลาด: C:22:xx

  สำหรับรายละเอียดและวิธีแก้ปัญหาของความผิดพลาดต่าง ๆ ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้.
  มีข้อความ X หรือ CLEANING CASSETTE กะพริบใน LCD หรือวิวไฟน์เดอร์.

 • รหัสแสดงความผิดพลาด: C:31:xx, C:32:xx

  สาเหตุ: ความผิดปกติที่เกิดกับชุดขับที่ติดตั้งไว้ ชุดขับของเทปคาสเซ็ต หรือ ส่วนขับของเลนส์โฟกัส.

  การแก้ปัญหา:

  1. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ต.
   1. ปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
   2. ถอดแบตเตอรี่หรือถอดตัว AC power adapter ออกนาน 60 วินาที.
   3. ใส่แบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อตัว AC adapter เข้าไปใหม่.
  2. ถ้าหากท่านใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอที่บันทึกด้วยม้วนเทป, ให้ลองใช้คาสเซ็ตอันอื่นเพื่อดูว่ามีความผิดพลาดนั้นแสดงออกมาอีกหรือไม่.
  3. รีเซ็ตตัวกล้องให้กลับไปเป็นค่าสเปคของโรงงานเพื่อลองดูกับการแก้ปัญหานี้. กรุณาดูสิ่งต่อไปนี้สำหรับวิธีการรีเซ็ตหรือปรับเป็นค่าเริ่มต้นให้กับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
   วิธีการรีเซ็ตหรือปรับกล้องให้ไปเป็นค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน.

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการตรวจซ่อม แล้ว.

 • รหัสแสดงความผิดพลาด: E:31:xx

  สาเหตุ: เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอแบบใช้ฮาร์ดดิสก์ และแสดงให้ทราบว่ามีความผิดพลาดกับฟอร์แมทใน กล้องถ่ายภาพวิดีโอแบบฮาร์ดดิสก์นั้น. การเสียหายบางอย่างของข้อมูลอาจจะเกิดขึ้น.

  การแก้ปัญหา: ถ้าเป็นไปได้, ขั้นแรกให้พยายามทำการแบ็คอัปข้อมูลใด ๆ ที่เก็บไว้ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอแบบฮาร์ดดิสก์นั้นไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์. อาจจะจำเป็นต้องลองทำการฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นใหม่. สำหรับวิธีการฟอร์แมทฮาร์ดดิสก์ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอ ให้อ้างอิงกับคู่มือ.

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการตรวจซ่อม แล้ว.

 • รหัสแสดงความผิดพลาด: E:61:xx

  สาเหตุ:

  • กล้องมีการตกหล่นหรือได้รับแรงกระทบกระแทกบางอย่างในระหว่างการบันทึกหรือฟอร์แมท.
  • ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในชุดขับของเลนส์โฟกัส เลนส์ซูม หรือตัวเลนส์.
  • การ์ดหน่วยความจำถูกถอดออกไปในระหว่างที่กำลังดำเนินการบันทึก หรือ ปรับค่าให้การเขียนเสร็จสมบูรณ์.

  การแก้ปัญหา: ถ้าหากกล้องนั้น การตกหล่นหรือได้รับแรงกระทบกระแทกบางอย่างในระหว่างการบันทึกหรือฟอร์แมท ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้.

  1. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ต.
   1. ปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
   2. ถอดแบตเตอรี่หรือถอดตัว AC power adapter ออกนาน 60 วินาที.
   3. ใส่แบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อตัว AC adapter เข้าไปใหม่.
  2. รีเซ็ตตัวกล้องให้กลับไปเป็นค่าสเปคของโรงงานเพื่อลองดูกับการแก้ปัญหานี้. กรุณาดูสิ่งต่อไปนี้สำหรับวิธีการรีเซ็ตหรือปรับเป็นค่าเริ่มต้นให้กับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
   วิธีการรีเซ็ตหรือปรับกล้องให้ไปเป็นค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน.

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการตรวจซ่อม แล้ว.

 • รหัสแสดงความผิดพลาด: E:62:11, E:62:12

  สำหรับรายละเอียดและวิธีแก้ปัญหาของความผิดพลาดต่าง ๆ ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้.
  การวิเคราะห์ด้วยตัวเอง (รหัสแสดงความผิดพลาด) มีการแสดงออกมา เช่น มี E:62:11 และ E:62:12 แสดงขึ้นมา

 • รหัสแสดงความผิดพลาด: E:92:xx

  สำหรับรายละเอียดและวิธีแก้ปัญหาของความผิดพลาดต่าง ๆ ให้ตรวจเช็คกับต่อไปนี้.
  ใช้แต่แบตเตอรี่ InfoLithium เท่านั้น (Use InfoLithium battery only)

 • รหัสแสดงความผิดพลาด: E:xx:xx (อันอื่นนอกเหนือจากข้างต้น)

  ให้ลองดังต่อไปนี้ จากนั้นเช็คดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่.

  1. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ต.
   1. ปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
   2. ถอดแบตเตอรี่หรือถอดตัว AC power adapter ออกนาน 60 วินาที.
   3. ใส่แบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อตัว AC adapter เข้าไปใหม่.
  2. รีเซ็ตตัวกล้องให้กลับไปเป็นค่าสเปคของโรงงานเพื่อลองดูกับการแก้ปัญหานี้. กรุณาดูสิ่งต่อไปนี้สำหรับวิธีการรีเซ็ตหรือปรับเป็นค่าเริ่มต้นให้กับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
   วิธีการรีเซ็ตหรือปรับกล้องให้ไปเป็นค่าเริ่มต้นของการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน.

ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการตรวจซ่อม แล้ว.