หมายเลข ID หัวข้อ : 00201544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/07/2020

ความผิดพลาดของการมีความชื้นควบแน่นเป็นหยดน้ำ แสดงขึ้นมาในช่องวิวไฟน์เดอร์หรือหน้าจอ LCD.

  ทำการปิด กล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ในบริเวณที่มีความชื้นเล็กน้อย จากนั้นจึงเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่. ตัวกล้องถ่ายภาพวิดีโอสามารถจะใช้งานได้อีกครั้ง ถ้าหากไม่มีไฟเตือนนี้ขึ้นมาเมื่อเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่.

  • สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอที่บันทึกลงตลับเทป
   ให้ถอดตลับเทปออกไปก่อน ปิดตัวเครื่อง Handycam โดยเปิดช่องใส่ตลับเทปและปล่อยทิ้งไว้. การปล่อยให้ตลับเทปที่มีความชื้นจับตัวเป็นหยดน้ำอยู่ในเครื่อง Handycam อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตลับเทปและหัวเทปหรือทำความผิดปกติให้กับเครื่อง Handycam ได้.
  • สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอแบบที่บันทึกลง DVD
   ให้ปิดเครื่องถ่ายภาพวิดีโอนั้นโดยไม่ต้องถอดแผ่น DVD ออกและปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น.

  หมายเหตุ:

  • การจับตัวเป็นหยดน้ำของความชื้น ปกติจะเกิดขึ้นเมื่อกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น ถูกนำจากสถานที่เย็นไปยังสถานที่อุ่นโดยทันที จะสามารถเกิดการจับตัวเป็นหยดน้ำด้านในตัวกล้องถ่ายภาพวิดีโอ ในสื่อสำหรับบันทึก หรือเลนส์ และทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติได้.
  • เพื่อป้องกันการจับตัวเป็นหยดน้ำของความชื้น เมื่อท่านนำกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านจากสถานที่เย็นไปยังสถานที่อุ่น ให้ใส่กล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านเข้าไปในถุงพลาสติกและปิดผนึกไว้ให้แน่นหนา ถอดเอาถุงพลาสติกออกเมื่ออุณหภูมิของอากาศในถุงพลาสติกนั้นเท่ากับอุณหภูมิโดยรอบแล้ว.

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการตรวจซ่อม แล้ว.