หมายเลข ID หัวข้อ : 00073571 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ฟังก์ชัน อินฟราเรด (IR) ของ HVL-LEIR1 จะไม่แสดงผล NightShot ใด ๆ เมื่อทำการบันทึก.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้:

  ข้อสำคัญ: กล้องจะต้องมีฟังก์ชัน NightShot สำหรับโหมด IR เพื่อให้มีผลใด ๆ ในการบันทึกนั้น. ตรวจเช็คดูในคู่มือการใช้งานกล้องของท่านเพื่อดูว่ามีฟังก์ชันนี้หรือไม่.

  1. เปิดฟังก์ชัน NightShot ของกล้องนั้นขึ้นมา.
  2. ต้องมั่นใจว่าท่านได้ใช้แบตเตอรี่ใหม่หรือที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้วใน HVL-LEIR1.
  3. ต้องมั่นใจว่าได้เปิด HVL-LEIR1 ไปที่ IR ON และท่านสามารถเห็นไฟสีแดงของตัวส่งสัญญาณ IR ได้.

  ตำแหน่งของตัวส่งสัญญาณ IR

  หมายเหตุ:

  • แม้ว่าไฟ IR จะมองไม่เห็น แต่ตัวส่งสัญญาณ IR จะเห็นเป็นสีแดงได้.
  • ตัวส่งสัญญาณ IR จริงจะสว่างเหมือนที่แสดงในรูปภาพข้างต้น.
  • ภาพที่บันทึกไว้ด้วยไฟ IR จะเกือบเป็นภาพขาวดำ.